Bàn phím:
Từ điển:
 

chõ

noun

 • Steamer (for steaming sticky rice)
  • nghe hơi nồi chõ: to believe in hearsay

verb

 • To direct one's mouth to
  • nói chõ sang buồng bên cạnh: to speak in the direction of the next room
  • chõ mõm lên gác, gọi to lên: to direct one's mouth upstairs and shout
  • chõ mồm, chõ miệng: To give one's unasked-for view
  • chuyện nhà người ta, chõ mồm vào làm gì: that's their family affair, it's no business of yours to give your unasked-for view about it