Bàn phím:
Từ điển:
 

chò

  • Parashorea (cây, gỗ)