Bàn phím:
Từ điển:
 

cho nên

  • Therefore, hence