Bàn phím:
Từ điển:
 

cho mượn

verb

  • to loan; to lend