Bàn phím:
Từ điển:
 

cho hay

  • (dùng ở đầu câu) As one can infer, in conclusion
    • cho hay thành bại phần lớn là do bản thân mình: in conclusion, failure or success must depend on oneself