Bàn phím:
Từ điển:
 

chịu tội

verb

  • to plead guilty