Bàn phím:
Từ điển:
 

chịu nhục

verb

  • to pocket an affront