Bàn phím:
Từ điển:
 

chịu đựng

  • To stand
    • ngôi nhà chịu đựng được sức công phá của bom đạn: the house could stand the blast of bombs and bullets
    • chịu đựng hy sinh gian khổ: to stand sacrifices and hardships