Bàn phím:
Từ điển:
 

chịu đực

  • To accept male (nói về súc vật cái)
    • lợn nái chịu đực: the sow accepted the boar