Bàn phím:
Từ điển:
 

chịu đầu hàng

verb

  • To give in; to cave in