Bàn phím:
Từ điển:
 

chịu

verb

 • To sustain, to bear, to accept
  • chịu đòn: to sustain a blow
  • chịu các khoản phí tổn: to bear all the costs
  • không ngồi yên chịu chết: not to sit with folded arms and accept death
  • chịu ảnh hưởng của ai: to sustain (be under) someone's influence
  • chịu sự lãnh đạo: to accept (be under) the leadership (of somebody)
  • một cảm giác dễ chịu: a pleasant sensation
  • chịu lạnh: to bear (stand) the cold
  • khổ mấy cũng chịu được: