Bàn phím:
Từ điển:
 

bánh quế

  • [Waffle] Waffel