Bàn phím:
Từ điển:
 

chịt

verb

  • To choke, to choke up, to block
    • chịt cửa hầm: to block the entrance of a shelter
    • chịt lấy cổ: to choke (someone's) throat

adj, adv

  • Tight
    • đóng chịt cửa lại: to shut the door tight
    • giữ chịt lấy tờ báo không cho ai xem: to hold a newspaper tight for oneself, and not to let others read it