Bàn phím:
Từ điển:
 

chít khăn

verb

  • to wrap a turban around one's head