Bàn phím:
Từ điển:
 

chíp

verb

  • to keep to tighten