Bàn phím:
Từ điển:
 

ác chiến

  • đgt. Chiến đấu ác liệt: trận ác chiến.