Bàn phím:
Từ điển:
 

chính trị phạm

noun

  • Political prisoner, state prisoner