Bàn phím:
Từ điển:
 

chính trị gia

noun

  • Politician
    • các chính trị gia tư sản: the bourgeois politicians