Bàn phím:
Từ điển:
 

chính trị

noun

  • Politics