Bàn phím:
Từ điển:
 

chính thức hoá

verb

  • To officialize
    • chính thức hoá quan hệ ngoại giao giữa hai nước: to officialize the diplomatic relations between the two countries