Bàn phím:
Từ điển:
 

chính thức

adj

 • Official
  • bản tuyên bố chính thức của Bộ ngoại giao: an official statement of the Foreign Ministry
  • tin chính thức: official news
  • làm lễ chính thức kết hôn: to hold the official wedding ceremony
 • Full-fledged
  • thành lập chính phủ chính thức thay cho chính phủ lâm thời: to form a full-fledged government in replacement of the provisional one
  • được công nhận đảng viên chính thức sau một năm dự bị: to be recognized as a full-fledged member after a year's probation
  • giờ chính thức: standard time