Bàn phím:
Từ điển:
 

chính thể

noun

  • (Political) regime
    • chính thể quân chủ: a monarchical regime
    • chính thể dân chủ: a democratic regime