Bàn phím:
Từ điển:
 

chính tả

noun

  • Spelling, dictation
    • viết sai chính tả: to make mistakes in spelling
    • giờ chính tả: a spelling period, a dictation period
    • viết chính tả: to write a dictation