Bàn phím:
Từ điển:
 

chính sách

noun

  • Policy