Bàn phím:
Từ điển:
 

chính phủ

noun

  • Government, cabinet
    • lập chính phủ: to form a government
    • thủ tướng chính phủ: the Prime Minister