Bàn phím:
Từ điển:
 

chính đáng

adj

  • Legitimate
    • nguyện vọng chính đáng: legitimate aspirations