Bàn phím:
Từ điển:
 

chính đảng

noun

  • Political party