Bàn phím:
Từ điển:
 

chính chuyên

adj

  • Virtuous
    • gái chính chuyên: a virtuous woman