Bàn phím:
Từ điển:
 

chính

adj

 • Main
  • cổng chính: the main gate
  • kẻ thù chính: the main enemy
  • nhiệm vụ chính: the main duty
  • nguồn sống chính: the main means of livelihood
  • bản chính: original copy
 • Just, righteous
  • phân biệt chính và tà: to make a difference between the just and the unjust
  • cần, kiệm, liêm chính: industry, thrift, honesty and righteousness