Bàn phím:
Từ điển:
 

chĩnh chện

adj

  • Grand, stately
    • ngồi chĩnh chện: to sit with a grand air
    • áo quần chĩnh chện: grand clothes