Bàn phím:
Từ điển:
 

chỉnh thể

noun

  • Perfect whole
    • cơ thể động vật là một chỉnh thể: the animal body is a perfect whole