Bàn phím:
Từ điển:
 

chỉnh tề

adj

  • Correct
    • quần áo chỉnh tề: correct clothing
    • ăn mặc chỉnh tề: to be correctly dressed
    • các chiến sĩ đã chỉnh tề trong hàng ngũ: the men were correctly in line, the men's ranks were dressed