Bàn phím:
Từ điển:
 

chỉnh hình

  • Orthopaedy

Syn

- thuật chỉnh hình