Bàn phím:
Từ điển:
 

chỉnh đốn

verb

  • To dress, to reorganize, to set right
    • chỉnh đốn hàng ngũ: to dress the ranks
    • chỉnh đốn tổ chức: to reorganize (an office...)
    • chỉnh đốn tư tưởng: to set right wrong ideology