Bàn phím:
Từ điển:
 

bánh đà

  • [Fly-wheel] Schwungrad