Bàn phím:
Từ điển:
 

chinh phục

verb

  • To conquer
    • chinh phục thiên nhiên: to conquer nature
  • To win, to win over