Bàn phím:
Từ điển:
 

chinh chiến

verb

  • To fight a war