Bàn phím:
Từ điển:
 

bánh chè

  • [Patella] Pfännchen
  • [knee-cap] Kniescheibe