Bàn phím:
Từ điển:
 

chín mé

noun

  • Whitlow
    • ngón tay bị chín mé rất lâu: to have a very painful whitlow on a finger