Bàn phím:
Từ điển:
 

chìm nghỉm

  • To sink deep