Bàn phím:
Từ điển:
 

chìm

verb

 • To sink
  • chiếc tàu chìm dưới đáy biển: the ship was sunk deep at the bottom of the sea
  • xác chết chìm xuống nước: the corpse sank into the water
  • chiếc đò đang chìm dần: the boat was slowly sinking
  • khắc chìm: sunk carving
  • của chìm: sunk property, hidden wealth
  • làng xóm chìm trong đêm tối: hamlet and village was sunk in darkness
  • câu chuyện đó đã chìm sâu vào dĩ vãng: that story is sunk deep in the past, that story belongs now to the distant past