Bàn phím:
Từ điển:
 

chim muông

noun

  • Birds and beasts, animals