Bàn phím:
Từ điển:
 

chim chuột

verb

  • To make love to, to woo
    • giở trò chim chuột: to indulge in love-making