Bàn phím:
Từ điển:
 

chim chóc

noun

  • Birds
    • chim chóc trong rừng: the birds in the forest