Bàn phím:
Từ điển:
 

chim

noun

 • Bird
  • Tiếng Chim Trĩ: Argus
  • chim có tổ, người có tông: birds have nests, men have stock
  • ríu rít như đàn chim: to twitter like a flock of birds
  • chim đầu đàn: person in the lead (of a movement)
  • đường chim bay: as the crow flies
  • cách nhau tám ki lô mét đường chim bay: eight kilometers far from one another, as the crow flies
  • cá chậu chim lồng: fish in bowl, bird in cage; behind prison bars