Bàn phím:
Từ điển:
 

bảnh chọe

  • [Haughty] hochmütig, stolz