Bàn phím:
Từ điển:
 

ác cảm

  • d. Cảm giác không ưa thích đối với ai. Có ác cảm. Gây ác cảm.