Bàn phím:
Từ điển:
 

bành trướng

  • [To expand] erweitern