Bàn phím:
Từ điển:
 

bành tô

  • [topcoat] Überzieher