Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn tiêu

  • đg. Chi tiêu cho đời sống hằng ngày. Ăn tiêu dè sẻn.